Historie

About 1
About 2

Německo

aquatherm GmbH byla založena v r.1973 jako firma pro vývoj, výrobu a montáž teplovodního podlahového topení. V té době byla jednou z prvních tří dodavatelů podlahového vytápění na trhu. Její zakladatel, pan Gerhard Rosenberg, je i dnes stále ve vedení společnosti, a tuto zcela rodinnou firmu řídí spolu se svými třemi syny, což representuje mnoho výhod, jistotu jednotného řízení společnosti a dokazuje to kontinuitu podnikání rodiny Rosenberg již víc jak 42 let.

V roce 1980 vyvinul aquatherm plastové potrubní systémy pro sanitární a topná zařízení. Tato inovace se stala základem pro další trvalý růst společnosti.

V současné době je hlavní sídlo společnosti v Attendornu (Biggen), pobočka je v Radebergu (u Drážďan) a kovová výroba v Attendornu(Ennest).

Dnes firma aquatherm působí v cca 90 zemích světa a je nesporný leadr na trhu v mnoha oblastech. Společnost je schopna plně konkurovat velkým koncernovým skupinám, ve svých závodech zaměstnává dnes více jak 450 zaměstnanců a veškeré výrobní zázemí se rozkládá na ploše 80 000 m2.

V současné době probíhá výstavba zcela nového moderního výrobního závodu aquatherm.

Česká republika

Od roku 2007 zastupovala firmu aquatherm GmbH pro ČR firma Czech aquatherm spol. s r.o., která výrobky aquatherm používala především pro své vlastní realizace a to primárně v oblasti SHZ. Obchodně se z různých důvodů v ČR neangažovala. Vedle této firmy realizovala v ČR společnost aquatherm GmbH prodeje i přes další společnosti a proto dnes můžeme vidět v ČR produkty aquatherm na celé řadě staveb. Od administrativních budov, hotelů, bytové výstavby, nákupních center tak i sportovních staveb, jako například zimní stadióny nebo vyhřívaný trávník fotbalového stadiónu Slavia EDEN

Na konci roku 2014 byla podepsána Smlouva o výhradním zastoupení pro ČR mezi aquatherm GmbH a firmou AQTpipe s.r.o., která tímto převzala veškeré aktivity spojené s prodejem a technickou podporou všech produktů aquatherm.

V sekci reference Česká republika můžete vidět celou řadu realizací, kde produkty aquathern našly své uplatnění a posunuly tak hranice nových technických řešení o krok dál.

Příkladem je například realizace rozvodů SHZ do železobetonového stropu v budově Palác Křižík Praha, kde se tento moderní a unikátní způsob použil v ČR poprvé.

Společnost aquatherm velice dbá na to, aby všichni její partneři po celém světě držely vysoký standard odbornosti a profesionality při styku ze zákazníky a proto pracuje na bázi výhradních zastoupení.

About 3
About 4

Certifikace

Od roku 1996 aquatherm plní požadavky Certifikovatelného systému managementu kvality dle ISO 9001. Certifikátem TÜV 2012 byla rozšířena péče o životní prostředí dle ISO14001 a v současné době výrobky aquatherm splňují i požadavky v rámci systému energetického managementu dle normy ISO 50001.

Současně s procesem výroby probíhá i kontinuální kontrola kvality všech výrobků ve vlastní laboratoři, která byla pro tento účel vybudována.

Pro specializované rozvody sprinklerového stabilního hasícího zařízení disponuje aquatherm certifikátem pojišťoven VdS a FM

AQTpipe s.r.o. jako první dovozce produktů aquatherm do ČR plní důsledně všechny zákonem dané požadavky v souladu s ustanoveními §5, odstavce 2, Nařízení vlády 163/2002 Sb, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Pro návrhy a realizace systémů SHZ je potrubní systém RED PIPE plně certifikován Technickým a zkušebním ústavem Praha s.p. ve shodě s požadavky VdS, FM a EN 12845 – Stabilní hasící zařízení - Sprinklerová zařízení, navrhování, instalace a údržba.

Ekologie

Od vzniku společnosti je kladen důraz na to, aby výrobky a výrobní procesy aquatherm neznečišťovaly naše citlivé ekosystémy a aby u nich byl zajištěn rozvoj plně recyklovatelných a nezávadných materiálů. Již dlouho před tím, než byla ochrana životního prostředí uznána jako globální problém, splňovala firma aquatherm dnes žádané ekologické normy. Materiály pro výrobu potrubí aquatherm – základní materiál polypropylen , ale také všechny ostatní přísady jako barviva, stabilizátory, jsou neustále rozsáhle testovány nejen ve vlastní laboratoři aquatherm, ale i v nezávislých laboratořích. Výsledky testů ukazují, že potrubní systémy jsou vyrobeny z materiálů splňujících nejvyšší požadavky ekologických norem.

Ecology 1
Ecology 2

Kariéra

AQTpipe s.r.o. se charakterizuje jako rychle rostoucí velmi dynamická firma, která kontinuálně nabízí prostor pro nové pracovní pozice. Základním požadavkem, který je kladen na každého člena našeho AQTpipe týmu, je chuť a odhodlání velmi intenzivně pracovat. Přijímat pokyny, ale také samostatně myslet a ochotně uplatňovat své vlastní individuální vědomosti a znalosti ve prospěch společného cíle. Vedení firmy AQTpipe má zkušenosti s řízením firem, které působí v oblasti prodeje stavebních produktů, kde se musí skloubit společně obchodní, technické a odborné dovednosti.

Jsme skutečně hrdí na to, že můžeme být významným článkem v řetězci od vlastní výroby až po okamžik, kdy je produkt aquatherm zabudován na mnoho let do stavebního díla.
Víme, co chceme a víme jak toho dosáhnout – staňte se i Vy členy našeho týmu.

Open Position
aqt footer
aqiaterm
Copyright 2023
AQTpipe, s.r.o.
Made by jiribeck