AQT PIPE

material-and-technology

material-and-technology

fusiolen® PP-R

Desítky let zkušeností v oblasti výroby a použití PP-R pro potrubní systémy a současně ambice neustálého vývoje, vedly k mnoha vylepšením technologií aquatherm systémů.

Nově otevřené trhy nastavily vysoký standard kvality a ještě vyšší požadavky na materiál. Různost oblastí použití vyžaduje vysokou nezávislost a variabilitu komponentů pro výrobu. Je požadován granulát s novými vlastnostmi.

aquatherm vyvinul vlastní, inovativní PP-R materiál, který splňuje požadavky světového trhu v rozvodech pitné vody a topení, v rozvodech klimatizace a mrazírenských technologiích, v průmyslových a zemědělských technologiích, v loďařství a v oblasti požární ochrany.

Výsledkem tohoto úspěšného výzkumu jsou:

 • fusiolen® PP-R
 • fusiolen® PP-RP
 • fusiolen® PP-R C
 • fusiolen® PP-R FS

Hlavní výhody výrobků aquatherm fusiolen® PP-R

 1. Nekoroduje jako ocelové potrubí a tím zamezuje všem negativním následkům, které koroze přináší u klasických ocelových potrubních systémů s výjimkou použití nerezových materiálů.
 2. Životnost potrubí aquatherm min 50 let.
 3. Rychlý způsob montáže = úspora času a pracovních sil = úspora nákladů na výstavbu.
 4. Výrazně nižší hmotnost než u ocelového potrubí = komfortní manipulace při montáži potrubí.
 5. Jednoduchý a bezpečný způsob polyfúzního svařování = nižší nároky z pohledu BOZP.
 6. Vysoká odolnost proti chemikáliím a agresivnímu prostředí.
 7. Zvýšení průtoku díky dokonale hladkým vnitřním stěnám umožňuje snížení dimenze potrubí.
 8. Výborné tepelně a zvukově izolační schopnosti = úspora nákladů na izolace – tloušťku izolací lze na základě výpočtů snížit.
 9. Odolává krátkodobým teplotám vody okolo 100 °C.
 10. Zdravotní nezávadnost pro rozvody pitné vody ověřená testováním.

Oblasti využití

material-and-technology

Používávané značky a zkratky

Značení oblasti použití

icon
Rozvody pitné vody
icon
Topné systémy
icon
Napojení zdroje tepla a chladu
icon
Podlahové vytápění
icon
Stěnové vytápění
icon
Stropní topení a chlazení
icon
Geotermální systémy
icon
Průmyslové podlahové chlazení
icon
Průmyslové podlahové vytápění
icon
Rozvody chladné vody
icon
Vyhřívání a chlazení sportovních povrchů
icon
Bazénové technologie
icon
Transport chemikálií
icon
Zemědělství
icon
Dešťové systémy
icon
Závlahové systémy
icon
Požární ochrana
icon
Lodní průmysl
icon
Dálkové rozvody

material-and-technology

material-and-technology

Technologie s použitím skelného vlákna

Tyto kompozitní trubky, vyrobené procesem vícevrstvého vytlačování, dosahují vyšší stability v důsledku obsahu skelného vlákna ve střední vrstvě. Ve srovnání s obvyklými PP-trubkami mají i další výhody.

 • Menší délková roztažnost
 • Větší průtok díky většímu vnitřnímu průměru
 • Větší vzdálenost objímek
 • Nižší hmotnost

Následující typy trubek jsou vyráběny touto technologií:

 • aquatherm green pipe MF (Fasercomposite pipe)
 • aquatherm blue pipe MF (Fasercomposite pipe)
 • aquatherm red pipe MF (Fasercomposite pipe)

TECHNOLOGIE STABI

Trubky STABI jsou vícevrstvé trubky s hliníkovou střední vrstvou. Obdobně jako trubky se sklovláknem, mají tyto výhody:

 • Menší délková roztažnost
 • Větší průtok díky většímu vnitřnímu průměru
 • Větší vzdálenost objímek
 • Nižší hmotnost

Následující typy trubek jsou vyráběny touto technologií:

 • aquatherm green pipe MS (stabi composite pipe)